POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administrator danych Dane firmy:

Kowalczyk Instalacje Maciej Kowalczyk
ul. Mogilska 16/7
31-516 Kraków
+48 664 087 080 biuro@wentylacja-krakow.pl NIP: 5130051412
Regon: 367402889

Rodzaj przetwarzanych danych 

Dane osobowe przetwarzane na stronie www.wentylacja-krakow.pl obejmują: Imię i nazwisko oraz adres e-mail użytkownika, zbierane za pomocą formularza kontaktowego w celu umożliwienia kontaktu z zainteresowaną osobą.

Pliki cookies 

Strona www.wentylacja-krakow.pl używa plików cookies. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na urządzeniu użytkownika podczas korzystania z serwisu. Pliki cookies umożliwiają poprawne działanie strony oraz dostosowanie jej do preferencji użytkownika.

Narzędzia analityczne 

Strona korzysta z Google Analytics, aby zbierać i analizować statystyki dotyczące ruchu na stronie. Dane te są anonimowe i nie pozwalają na identyfikację konkretnych osób.

Formularz kontaktowy

 Strona www.wentylacja-krakow.pl zawiera formularz kontaktowy. Użytkownik, korzystając z formularza, przekazuje swoje imię, nazwisko oraz adres e-mail w celu umożliwienia kontaktu ze strony administratora.

Zasady przechowywania i usuwania danych osobowych 

Dane osobowe są przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe użytkowników. Usunięcie danych osobowych następuje po upływie okresu ich przechowywania lub na wniosek użytkownika, chyba że przepisy prawa wymagają dłuższego przechowywania danych.

Prawa użytkowników 

Użytkownicy mają prawo do:

a) dostępu do swoich danych,
b) sprostowania swoich danych,
c) usunięcia swoich danych,
d) ograniczenia przetwarzania danych,
e) przenoszenia danych,
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
g) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Procedury w przypadku naruszenia danych osobowych 

W przypadku stwierdzenia naruszenia danych osobowych, Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania mające na celu ustalenie przyczyny i skutków naruszenia, a także podjęcie kroków mających na celu zapewnienie, że takie naruszenie nie powtórzy się w przyszłości. W przypadku, gdy naruszenie danych ma charakter, który może narazić prawa i wolności osób fizycznych na szkodę, Administrator zgłasza incydent odpowiedniemu organowi nadzorczemu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie później niż w ciągu 72 godzin od momentu stwierdzenia naruszenia.

Zmiany w Polityce Prywatności 

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Wszelkie zmiany będą publikowane na tej stronie. Użytkowników zobowiązuje się do śledzenia zmian w Polityce Prywatności w miarę korzystania ze strony.

Kontakt w sprawie danych osobowych 

W przypadku pytań dotyczących Polityki Prywatności lub przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt:

Kowalczyk Instalacje Maciej Kowalczyk
ul. Mogilska 16/7
31-516 Kraków
+48 664 087 080
biuro@wentylacja-krakow.pl